Komunikacijske veštine

RADIONICE KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

Veliki deo svog budnog života provodimo u primanju i slanju poruka raznih vrsta. Kod kuće, sa članovima naše porodice, na poslu, sa prijateljima, kolegama, strancima. Sve to vreme komuniciramo. Dobro ili loše. Uspešno i manje uspešno. Od načina kako komuniciramo štošta u našem životu zavisi.

Kada bi stilski klasifikovali komunikaciju, onda bi se ta podela svela na tri stila – agresivan, pasivan i asertivan.

Asertivna komunikacija podrazumeva izražavanje vlastitih misli, osećanja i uverenja, bez težnje ka dominaciji, ponižavanju ili degradiranju drugoga. Asertivna osoba poštuje mišljenja i stavove drugih ali ne mora nužno da se slaže sa njima. Osoba koja koristi asertivan stil komuniciranja, stoji iza svojih reči i ne krši prava drugih. Ovo je jedan od aspekata koji su cilj našeg treninga.

Drugi aspekt, onaj bazični je da treniramo volju da budemo tu za drugu osobu, da primimo njenu poruku i da je razumemo, a sa druge strane da pomerimo svoje granice i mogućnosti da iznesemo drugoj osobi svoje trenutno stanje i zadržaje koji nas blokiraju i ne dozvoljavaju da idemo napred.

Radionice su osmišljene kao dvodnevna aktivnost u trajanju od po tri sata. Namenjene su svim odraslim osobama koje žele da sobom budu zadovoljnije, a drugima bolji sagovornici i prijatnije društvo, a u svom poslu fokusiraniji i uspešniji. Ovaj sjajan trening je jedna od početnih stepenica na putu ličnog razvoja.

Tokom radionice trenira se u parovima ili grupama razumevanja