Moderni robovi nisu u okovima, već u dugovima

Postoji li ropstvo u Srbiji, u 21 veku? Iako je ukinuto Konvencijom Ujedinjenih nacija, na današnji dan (2.decembar), 1949g., kao i većina malignih problema, i ropstvo je evoluiralo. Moderni robovi više nisu u okovima, već u dugovima. Dužničko ropstvo nije nikada prestalo da postoji, samo se modifikovalo. Prosečnom građaninu Srbije to se ne mora dodatno […]

Continue Reading