Monthly Archives

September 2021

Promišljanja

TAJNO MOJA

„Svojim poimanjem vere i Boga, sigurna sam da sam od života dobila i više nego što zaslužujem. Nisam ga uvek dovoljno poštovala. Ni njega ni život koji mi je udahnut. Čak sam se u jednom periodu života tešila primišlju da svakog trenutka to mučenje mogu prekinuti. Da je to moja volja. I stvar moje odluke. I da, kad postane nepodnošljivo, mogu da odlučujem ja. Pomagalo je. Grešna sam, znam.” Ovako me sačekala, poslednji put kada smo se videli. Na klupi…

Continue Reading