Neprekidni izborni ciklusi usporavaju evropski put Srbije

prEUgovor

Nije došlo do suštinskog pomaka u reformskim procesima vezanim za poglavlja 23 i 24, ocena je Koalicije prEUgovor, osnovane 2013.g. radi praćenja realizacije politika, koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Ova poglavlja, uz poglavlje 35, smatraju se najvažnijim na tom putu, a ovakva ocena civilnog sektora upozorava da se moraju povećati napori svih relevantnih faktora u procesu.

Jednim od uzroka sporog napretka smatraju se neprekidni izborni ciklusi u Srbiji, tako da npr. čitav niz antikorupcijskih zakona nije usvojen…Korupcija jeste jedan od bitnih problema, a iz pEUgovora ukazuju na to da se premijerka u ekspozeu te teme tek dotakla…

Zamerka je takođe da je i dalje u velikoj meri prisutna netransparentnost.

Pohvaljeno je usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Strategije suzbijanja trgovine ljudima, ali je vrlo sporno stopiranje Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Apel civilnog sektora nije bio dovoljan da se stav nadležnih ministarstava po tom pitanju promeni.

Kada je u pitanju politika protiv diskriminacije i ravnopravnost polova, sprovođenje aktivnosti ocenjeno je suštinski kao pozitivno, mada stvarna situacija pokazuje da unapređenja zapravo nije bilo.

Analiza sprovođenja posebnih mera koje su planirane kada su u pitanju žene, pokazuju da u toj oblasti nedostaje 50 % podataka o realizaciji planiranih aktivnosti, 40 % aktivnosti je sprovedeno, dok je 10 % sprovedeno tek delimično.

Slično je i sa aktivnostima koje se odnose na uspostavljanje mehanizama Vlade Republike Srbije za sprovođenje svih preporuka UN, vezanih za ljudska prava.

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva sa iskustvom koje obuhvataju poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava i 24 – pravda, sloboda, bezbednost. Članice su Akcija protiv trgovine ljudima (ASTRA) www.astra.rs , Autonomni ženski centar www.womenngo.org.rs , Beogradski centar za bezbednosnu politiku www.bezbednost.org , Centar za primenjene evropske studije www.cpes.org.rs ,Centar za istraživačko novinarstvo Srbije www.cins.org.rs , Grupa 484 www.grupa484.org.rs i Transparentnost Srbija www.transparentnost.org.rs .

Namera im je da pomognu, kako bi se proces pridruživanja Evropskoj uniji iskoristio za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.